Gennem mine 12 år som indehaver af det tidligere Weibull's Kunstgalleri i Vedbæk har jeg opbygget nære og varige forbindelser til en større kreds af dygtige billedkunstnere, keramikere, skulptører og glaskunstnere, danske såvel som udenlandske. Deres værker er af høj karat med individuelle udtryksformer, der spænder fra det naturalistiske over det fantaserende og symbolske til det non-figurative og abstrakte [Kunstnere].

Et af mine specialer er polsk moderne kunst, som jeg har præsenteret på udstillinger organiseret i samarbejde med kulturafdelingen ved den polske ambassade i København.

Galleri Weibull er min base for promovering af dansk og udenlandsk nutidskunst i dens mangfoldige facetter. Jeg har med stor succes specialiseret mig i at udstille det alsidige udvalg af kunst, som jeg disponerer over via mine kunstnerforbindelser, i bl.a. banker, forsikringsselskaber, arkitektfirmaer og IT-virksomheder [Udstillinger]. God kunst, der indgår i en æstetisk tiltalende symbiose med stedets arkitektur og lokalernes indretning, er til glæde både for personalet og for firmaets eller institutionens kunder og klienter.

Jeg virker ligeledes som arrangør af udstillinger i kunstforeninger og som udstiller på kunstmesser og ved lokale kulturarrangementer. Gælder det anskaffelser af moderne kunst til private hjem, er jeg leverandør af kvalificeret rådgivning og bistand [Kontakt].

Med venlig hilsen
Vita Weibull